HÅLLBAR UTVECKLING SVERIGE

DAGS ATT ÖKA TAKTEN!

DET ÄR NU HALVTID I AGENDA 2030, MEN VI ÄR LÅNGT IFRÅN HALVVÄGS I GENOMFÖRANDET.

Let’s get to BUSINESS with Sustainability!

De globala målen för hållbar utveckling är världens möjlighet och framförallt finns stora affärsmöjligheter. Enligt Business and Sustainable Development Commission’s rapport ”Better Business, Better World” motsvarar genomförandet av de globala målen 12 triljoner USD/år i affärsmöjligheter år 2030. Det är 18 nollor i en triljon, så det är enormt mycket pengar det handlar om!

Hållbar utveckling handlar om oss människor

De globala målen är många, men de hänger ihop och för att förenkla vad de handlar om använder vi ett kompasstänk.

Det ska vara lätt att göra rätt! Med vår utbildning kan du i fem enkla integrera de globala målen i din verksamhet. Med hjälp av vårt kompasstänk ser du lättare ser hur hållbarhet och de globala målen hänger ihop med just din verksamhet och med dig som individ. Bilden nedan beskriver de fem stegen i utbildningen.

Det är bråttom att ställa om så nu erbjuder vi en ”Fast forward-utbildning” där du på fem veckor går igenom de fem stegen i processen under fem halvdagar och där du samtidigt kan implementera de olika stegen i din egen verksamhet.
FAST FORWARD
5 veckors crash course (5 halvdagar)

Plats: Online eller på Vasagatan 36, 5 tr, 111 20 Stockholm

Ladda ner vår flyer här.

Anmäl dig direkt till oss på: info@hallbart.nu

Vill du först veta mer, hör av dig så berättar vi mer.

Tillsammans med 2022 Initiative Foundation har vi genomfört events inför Stockholm+50 sedan 2016

Tillsammans med 2022 Initiative FoundationClimate Reality Leaders EuropeWe Don’t Have Time och Stockholms Läns FN-distrikt arrangerar vi i år fem dialogmöten under Almedalsveckan 2021 som alla fokuserar på att öka takten i Agenda 2030 och klimatarbetet.

PROGRAM ALMEDALEN 2021

VI VAR PÅ PLATS I ALMEDALEN 2019

Tillsammans med 2022 Initiative Foundation arrangerade vi en heldag i Almedalen den 1 juli med fokus på att öka takten i Agenda 2030 och klimatarbetet. Stort tack till alla partner, talare och deltagare vid seminarierna i Almedalen.

PROGRAM ALMEDALEN 2019

ANVÄND IOT FÖR ATT KOMMUNICERA OCH ENGAGERA!

VI BEHÖVER ÖKA TAKTEN OCH ENGAGEMANGET!

  • Världsledande IoT plattform via BlueBite för hållbar utveckling

  • Bidra till 2022 Initiativet utan extra kostnad genom att ange ”2022” vid tecknande av avtal med BlueBite
  • Vi hjälper er att koppla verksamheten till globala målen och onboarding
  • Design och utveckling av IoT Agenda 2030 Canvas

Kan användas både med Near Field Communication (NFC) och QR-koder. Testa IoT-verktyget här:

VÅR SUSTAINABILITY ENGAGEMENT COMPASS HJÄLPER ER ATT MAPPA VERKSAMHETEN MOT DE GLOBALA MÅLEN, ÖKA ENGAGEMANGET OCH STÄRKA ORGANISATIONEN.

  • Utbildning som kopplar individens perspektiv till hållbar utveckling
  • Ett innovativt verktyg för hållbar verksamhetsutveckling

Istället för att se hållbarhet som något externt – miljömässig, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling, utgår vi ifrån en kompass. Sociala frågor delas upp i Samhälle och Välmående individer.

Genom att inkludera individens perspektiv kan vi lättare förstå vad hållbarhet är och engagerade medarbetare gör ett bättre jobb!

LEDARSKAP FÖR VÄLMÅENDE OCH HÅLLBARA ORGANISATIONER

Välmående är en nyckelfaktor i vår approach. Att lyfta in individens välmående i hållbarhetsarbetet ger nya perspektiv som skapar positiva drivkrafter för en hållbar utveckling av kärnverksamheten. Allt hänger ihop och när vi ser helheten blir hållbarhetsarbetet lättare en integrerad del av verksamheten.

PERFEKT FÖR ATT FÖRENKLA OCH MAPPA VERKSAMHETEN MOT DE GLOBALA MÅLEN!

VI VAR PÅ PLATS I ALMEDALEN 2018

Stort tack till alla partners, talare, sponsorer och besökare för att ni bidrog till att göra våra sju seminarier och mingel i Almedalen till en stor succé! Nu laddar vi inför hösten. 

PROGRAM ALMEDALEN 2018

INSAMLINGSSTIFTELSEN 2022 INITIATIVE FOUNDATION – UPPROP

2018-02-22

Till alla nuvarande och blivande sponsorer till ”2022 Initiativet” och alla som vill stödja Insamlingsstiftelsen 2022 Initiative Foundation’s verksamhet för att accelerera en hållbar utveckling som bedrivs i linje med Agenda 2030.

Pengar som flyter in efter detta upprop skall tillföras en nybildad insamlingsstiftelse med namnet ”Insamlingsstiftelsen 2022 Initiative Foundation”. Insamlingsstiftelsens ändamål är att accelerera en hållbar utveckling som bedrivs i linje med de globala mål, Agenda 2030, som antogs av FN år 2015 och stimulera till ett skapande och samskapande av en sådan hållbar utveckling.

Stiftelsens medel ska användas för att stötta initiativ för hållbar utveckling som har ett holistiskt perspektiv (inkluderar sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter) och som bidrar till en bättre värld på ett sätt som ger väsentliga och påvisbara effekter. Stödet till initiativen kan ges finansiellt och i annan form. Stiftelsen prioriterar initiativ som bygger på gränsöverskridande samverkan, mellan discipliner, samhällssektorer, generationer samt mellan aktörer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor. Initiativen kan bedrivas både i Sverige och internationellt. Stiftelsen kan även driva egna initiativ.

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Stiftelsen kommer utöver en styrelse också att engagera ett Advisory Board för stiftelsens utveckling. Ytterligare information finns på 2022 Initiativets hemsida www.2022Initiative.se och information om tidigare verksamhet finns även på Hållbar Utveckling Sveriges hemsida www.hallbart.nu.

Bidrag till Insamlingsstiftelsen 2022 Initiative Foundation kan sättas in på stiftelsens bankkonto i SEB med nummer: 5364-10 614 58. Bidrag kan även sättas in via 2022 Initiativets Swish-nummer 123 649 35 22 eller via bankgiro nr 5259-6707. Inbetalningar via bankgiro och Swish administreras initialt av Hållbar Utveckling Sverige AB via ett separat konto hos SEB med stiftelsens namn.

Stockholm den 22/2 2018

Styrelsen för Insamlingsstiftelsen 2022 Initiative Foundation

Här kan du ladda ner ovanstående UppropStiftelseförordnande och Stadgar 2022 Initiative Foundation.

2022 INITIATIVET LANSERADES I STOCKHOLM DEN 26 OKTOBER 2017 UNDER RUBRIKEN ”AGENDA 2030: VARFÖR VÄNTA? VI KAN NÅ LÅNGT TILL 2022!
TID: TORSDAG DEN 26 OKTOBER 2017 KL 13 – 18 OCH AVSLUTANDE MINGEL 18 – 20
PLATS: SMART CITY SWEDEN’S LOKALER, HAMMARBY KAJ 18, 4 TR, STOCKHOLM

Vi skapar vår egen framtid – Vad kan vi lära av historien?

Vi behöver berätta historien om det hållbara samhället och fokusera på lösningar och styrkor.

Sverige ligger etta i genomförandet av Agenda 2030 och världens första FN-konferens om hållbar utveckling hölls i Stockholm 1972. Kan vi upprepa bedrifterna från 1972 och samtidigt fira 50-årsjubileet av konferensen?

Den 26 oktober knyter vi ihop historien med nutid och framtid fysiskt och digitalt.

Jan Mårtenson berättar om Stockholmskonferensen 1972 och tillsammans med deltagarna i workshopen och talare som Anders Wijkman och unga talanger som Björn Fondén och Sona Rashid, från LSU Sveriges Ungdomsorganisationer, skapar vi berättelsen om det hållbara samhället.

Efter seminarier med inspirationstalare och efterföljande workshops avslutas dagen med reflektioner från Ulrika Modéer, statssekreterare hos Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Därefter bjuder vi in till fortsatt co-creation och mingel.

Eventet är kostnadsfritt, men du behöver anmäla dig på EventbriteHär kan du även ladda ner programmet som pdf-fil: 2022 Program 26-okt-2017 STHLM.

Lanseringen genomförs av Hållbar Utveckling Sverige AB i samarbete med:

Smart City SwedenStockholms Läns FN-DistriktSociety for Organizational Learning Sweden (SoL Sweden), Initiativ SamutvecklingInitiatives of Change SwedenStockholms Innovatörskrets (STIK), RISE Research Institutes of SwedenNAV Sweden,  Nacka GymnasiumForesGlobträdet och Nordic Sustainable Development Foundation (under bildande). Läs mer och anmäl dig på Eventbrite.

Eventet sponsras av: Max Burgers och God Dryck

Program Lanseringen i Almedalen den 6 juli 2017

09.00 Agenda 2030 – Tillsammans hittar vi lösningarna!

10.30 Agenda 2030: Hur löser vi Mål 17, samverkan för målen?

12.00 Bioekonomi, cirkularitet & digitalisering för de globala målen

13.45 Hur använder vi hjärnkraften för att ”Leave no one behind”?

15.15 Vi kan nå långt redan till 2022! Varför vänta?

Det blir lite snack och mycket verkstad! – Fem korta seminarier som följs av co-creation workshops.

17.00 Agenda 2030 – Why wait? 2022 – Sustainability Halfway Lansering med mingel, bubbel & tilltugg

Välkommen på den perfekta förfesten till Stora Hållbarhetskvällen eller talet i Almedalen. Nu kör vi igång 17-kampen!

HÅLLBARA INNOVATIONER + STORYTELLING ÄR FOKUS I DEN ”TALANDE 2030 DUKEN”
INTERNET OF THINGS FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
– ett samarbete med SignTrace AB –
VILL NI VETA MER ELLER BERÄTTA ER STORY? KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER.

KAN VI GÖRA HÅLLBARHET ENKELT?

Om vi ser på situationen i ett större perspektiv så är vi alla människor. Vi strukturerar upp vår verksamhet i företag och andra organisationer och vi lever tillsammans i samhällen som är skapade av och för människor. Hur vi än vänder och vrider på saker och ting är vi alla beroende av naturen för vår överlevnad. Det finns helt enkelt ingen ”Planet B”.

Om vi samlar vår gemensamma hjärnkraft och tar tillvara på innovationer och samarbetar som människor – oavsett om vi är från näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle eller akademi – har vi alla möjligheter att skapa fungerande samhällen med välmående individer och natur inom planetens gränser.

VI VILL ÖKA TAKTEN FÖR EN ÖKAD KONKURRENSKRAFT
Det finns redan många hållbarhetslösningar och det är de som ligger i framkant som blir framtidens vinnare. Vi vill bidra till att påskynda utvecklingen mot ett hållbart näringsliv och ett hållbart samhälle i Sverige och globalt. Varför vänta till 2030 när vi kan göra mycket nu och dessutom tjänar på det? Vi vill sikta på år 2022 — ett viktigt år som det inte pratats om så mycket än. Nyfiken på varför…? 

LEDARSKAP FÖR VÄLMÅENDE OCH HÅLLBARA ORGANISATIONER

Välmående är en nyckelfaktor i vår approach. Att lyfta in individens välmående i hållbarhetsarbetet ger nya perspektiv som skapar positiva drivkrafter för en hållbar utveckling av kärnverksamheten. Allt hänger ihop och när vi ser helheten blir hållbarhetsarbetet lättare en integrerad del av verksamheten.

Hållbara företag är mer lönsamma!

Att jobba med hållbarhetsfrågor driver företagets affär framåt, stärker lönsamhet, företagets värdering och utgör en naturlig hedge mot framtida oförutsedda händelser. De ekonomiska effekterna av hållbarhetsarbete kommer att synas i form av kostnadsbesparingar, ökad kapitaltillgänglighet och lägre finansieringskostnader. Riskexponeringen och värderingen av tillgångar påverkas också in en positiv riktning.

Att se hållbarhet ur ett helhetsperspektiv är extra lönsamt. Välmående och motiverade medarbetare gör ett bättre jobb, som i sin tur har en positiv effekt på ekonomin, stärker varumärket mm.

För att skapa hållbara organisationer och ett hållbart samhälle behöver vi se helheten och hur saker och ting hänger ihop.

MISSA INTE VÅRA ÖPPNA UTBILDNINGAR

Så lyckas du som CSR-ansvarig och hållbarhetschef. Utbildningen genomförs av Hållbar Utveckling Sverige i samarbete med Grant Thornton och Mentor Education.

Utbildningens mål

Efter kursen kommer du att vara bättre rustad att få hållbarhet att hända i din organisation och samtidigt förstå att det är ett svårt och långsiktigt arbete.

Nästa kurstillfälle:

Plats: Skogshem & Wijk, Lidingö

Genomförda kurser hösten 2016:

  • Stockholm, 29 – 30 september 2016 

Läs mer om hur vi kan hjälpa just ert företag eller organisation att förenkla och hitta smartare hållbara lösningar.

Logo

Hållbar utveckling med Sverige som föredöme