Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-24.

Syftet med denna integritetspolicy (”Policyn”) är att informera dig om vilka personuppgifter vi samlar in när du använder våra tjänster eller besöker vår webbplats, hur den används samt
några av de åtgärder vi vidtagit för att skydda dina personuppgifter. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
(GDPR) och de principer för god sed som praktiseras på området.
Eftersom Policyn kan komma att ändras rekommenderar vi dig att då och då titta igenom den aktuella versionen. Om vi ändrar något i Policyn uppdaterar vi även datumet längre ner på
sidan. Om du har några frågor med anledning av denna Policy eller hur Hållbar Utveckling Sverige AB hanterar dina personuppgifter vänligen kontakta oss, du hittar våra kontaktuppgifter
nedan.

 

Vilka vi är

Vi är Hållbar Utveckling Sverige (Hållbar Utveckling Sverige AB) och jobbar med hållbarhet.
För mer om Hållbar Utveckling Sverige hittar du mer information på vår hemsida
www.hallbart.nu/.

 

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kontaktformulär

På vår webbplats använder vi olika formulär. Genom dessa formulär kan du kontakta oss eller visa ditt intresse för olika projekt, tjänster och produkter vi erbjuder.

Via formulären samlar vi in nödvändig information för att kunna kontakta dig om vi har några frågor och även för att kunna identifiera och stoppa skräppost.
De uppgifter som är personliga och som vi idag samlar in genom våra olika formulär på webbplatsen är:

  • Namn
  • Företag
  • E-post
  • Ip-adress
  • User agent-sträng

 

Cookie-filer

Vårt analysverktyg skapar en cookie för varje användare för att kunna skilja på unika användare.

Om du kontaktar oss eller visar intresse för något av våra projekt, tjänster eller produkter genom något av formulären på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress
och webbplatsadress i cookie-filer.
Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång
du ska lämna samma uppgifter igen.
Du kan blockera cookies helt från att sparas hos dig och rensa bort tidigare cookies. Det är
enkelt och du kan läsa nedan hur du gör det beroende på vilken webbläsare du har.

Chrome, Google
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv

FireFox, Mozilla
https://support.mozilla.org/sv/kb/Ta%20bort%20kakor

Edge, Microsoft
https://support.microsoft.com/sv-se/help/10607/microsoft-edge-view-delet…

Internet Explorer, Microsoft
https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer…

Safari, Apple
https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac

 

Analys

Vi använder oss av Google Analytics. Analysverktyget från Google används för att utvärdera trafiken på webbplatsen. Det innebär att vi kan sammanställa rapporter över våra besökares
beteende på webbplatsen. Syftet är att Hållbar Utveckling Sverige ska kunna förbättra innehållet så det bättre motsvarar dina behov. Insamlingen sker på ett anonymiserat sätt tack
vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Därför är det inte möjligt att spåra en identifierbar persons aktivitetsmönster på Internet. Insamlade data används enbart för
statistiska ändamål på ett anonymiserat sätt. Google kommer inte att använda din förkortade IP-adress tillsammans med annan Google-data. Ett godkännande av webbspårning och analys
kan återkallas när som helst. Ett tillägg till din webbläsare kan laddas ner från Googles
webbplats och installeras (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

Vilka vi delar dina data med

Google Inc.
Används för hantering av analyser och marknadsföring samt som e-postleverantör.
https://policies.google.com/privacy

Loopia AB
Vårt webbhotell där hela webbplatsen ligger med filer och databas.
https://www.loopia.se/omloopia/dataskydd/

Endast de personer hos oss som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till
dina personuppgifter.

 

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte att behandla uppgifterna. Vi kan komma att spara personuppgifter längre för att efterfölja en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

Har du valt att ta emot mail ifrån oss så behöver vi självklart spara vissa personliga uppgifter som Namn och E-post adress för att kunna skicka ut till mail till er.

 

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har kontaktat oss eller visat intresse för vårt arbete genom något av våra formulär på Hallbart.nu kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss.
Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig.  Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

 

Vart vi skickar dina uppgifter

När besökare på vår webbplats skickar meddelanden, visar intresse eller kommenterar något kan det komma att kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

 

Vår kontaktinformation

info@hallbart.nu
Vasagatan 36, 2 tr
111 20 Stockholm

 

Hur vi skyddar din information

Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis dina personuppgifter på ett säkert sätt.
Vi ser även till att ta bort informationen när vi inte längre behöver den.

 

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Vi kommer att rapportera eventuella olagliga överträdelser på denna webbplats eller i våra tredjepartsdatahanterare till alla berörda personer och myndigheter inom 72 timmar efter att överträdelsen
blivit känd för oss om det framgår att lagrade identifierbara personuppgifter har stulits eller på något sätt kan påverka personer som besökt vår webbplats.

 

Integritetspolicy senast ändrad 2018-05-24 16:30