Om oss

Det som utmärker oss är framför allt att:

  • Vi har ett holistiskt synsätt som integrerar natur, samhälle, ekonomi och individuellt välmående.
  • Vi använder internationellt framgångsrika metoder för innovationsdriven hållbar utveckling av kundens kärnverksamhet.
  • Vi har ett coachande arbetssätt med fokus på att bygga upp kundens egen kapacitet.
  • Vi är resultatorienterade med stort fokus på ökad lönsamhet, riskminimering och värdetillväxt.

Vi vet att insikt är avgörande för att verkligen genomföra de förändringar som är behövs för en hållbar utveckling. Som ett tydligt exempel på det kan vi nämna att en av våra medarbetares tidigare kursdeltagare, tack vare insikter han fick vid en utbildning i Sverige, lyckades införa krav på folkligt deltagande i Kinas lagstiftning för miljökonsekvensbeskrivningar – på två år!

Bakgrund

Vi är ett växande team av engagerade och erfarna professionella med kompletterande bakgrund och inriktning och en gemensam passion för hållbar utveckling.

Vi kombinerar forskningsbaserade och internationellt välbeprövade verktyg och metoder (45 länder, FN, EU, städer, företag mm) med organisationsutveckling och ledarskapsutveckling, utbildning och konsultuppdrag för att skapa hållbara och resilienta organisationer och handlingskraft för hållbar utveckling.

Våra kärnvärden

  • Hållbarhet
  • Tillit
  • Engagemang
  • Glädje

Vår vision
Vi bidrar till att Sverige och resten av världen når de globala målen, Agenda 2030. Vi vill öka takten så att Sverige når målen redan till 2022 – halvvägs till 2030 sedan 2015 och 50 år sedan Stockholmskonferensen 1972.

I en hållbar värld ser vi naturen som basen för vår överlevnad, använder ekonomi, innovation och livsstil som verktyg för att uppnå hållbara samhällen och välmående individer. En värld där ingen lämnas utanför.

För att uppnå vår vision har vi startat 2022 Initiativet som sedan 2018 drivs i Insamlingsstiftelsen 2022 Initiative Foundation.

Samarbetspartners
Vi har ett stort antal samarbetspartners som vi tar in vid behov, t ex: hållbarhetsexperter, management konsulter, certifierade coacher, professionella talare, utbildare, artister och universitet.

Kontakta oss

+46 (0) 76 555 74 50
info@hallbart.nu