Öppna Utbildningar

Framtidssäkra ditt företag!

Välkommen till en heldagsutbildning som hjälper dig att integrera de globala målen i verksamheten!

De globala målen är världens utmaning och samtidigt världens möjlighet.

Världens länder kom 2015 överens om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, samt lösa klimatkrisen och krisen inom biologisk mångfald.

Agenda 2030 är en övergripande gemensam plan där alla länder, kommuner, företag och verksamheter tillsammans behöver bidra i rätt riktning. Många företag arbetar nu för att identifiera vilka mål som har störst relevans för den egna affärsverksamheten och vilket ansvar och möjlighet de har att bidra till målen.

Crash course i att integrera de globala målen i verksamheten

Under den här utbildningen får du lära dig på vilka sätt Agenda 2030 är relevant för företag och hur de globala målen kan tillämpas i din organisation och verksamhet.

Utbildningen kommer att ge dig perspektiv på de $ 12 trillioner affärsmöjligheter som finns inom ramen för FN:s hållbarhetsmål och varför man som entreprenör, företagsledare och investerare ska jobba med målen.

Vi kommer även att presentera inom vilka sektorer och marknadsområden som det finns störst affärspotential.

Läs mer och boka din plats!

Visste du att offentlig upphandling (nationellt och internationellt) går mot att integrera de globala målen i upphandlingsprocessen? Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är cirka 642 miljarder kronor. Den globala offentliga upphandlingen ligger på 10 – 20 % av världens sammanlagda GDP. Lägg därtill hållbarhetslagen där 6000 Europeiska företag omfattas (ca 1200 svenska företag) – nu ställer krav på att underleverantörer handlas upp hållbart. Kortfattat betyder det att om du inte framtidssäkrar ditt företag, kommer du att tappa affärer och slutligen riskera att hamna i konkurs.

Utbildningen genomförs av Hållbar Utveckling Sverige i samarbete med VATI of Sweden

Utbildningens innehåll:

 • Agenda 2030 och dess påverkan för näringsliv och företag.
 • Affärsmöjligheter inom ramen för Agenda 2030.
 • Metodik för att integrera prioriterade mål till kärnverksamhet och affärsstrategin.
 • Intressentanalys, väsentlighetsanalys, evaluering och kommunikation med utgångspunkt i målen.
 • Exempel och case från internationella och svenska företag
 • Trender, utveckling av styrmedel och omvärldskrav på den nationella och internationella ”hållbarhetsagendan”

Utbildningen vänder sig till:
Dig som ansvarar för eller arbetar med verksamhetsutveckling, strategiskt och operativt arbete i näringslivet, till exempel:

 • VD, CFO
 • Affärschef
 • Hållbarhetsansvariga
 • Projektledare
 • Kommunikations-/informationschefer
 • Affärs- och verksamhetsutvecklare

Mål med utbildningen: 
Utbildningen ger dig vägledning i hur de globala målen kan integreras i arbetet med hållbar affärs- och verksamhetsutveckling, i kommunikation och intressentdialog och varför detta är viktigt. Efter denna dag kommer du lämna seminariet och workshopen med vetskapen om VAD du behöver göra för att framtidssäkra ditt företag och vetskapen om HUR du går tillväga.

Boka din plats

Kurstillfällen i Stockholm hösten 2019:

Stockholm, 4 september 2019

Plats:
Vasagatan 36, 5 tr, Stockholm

Agenda

08:30    Incheckning

09.00    Välkomna, introduktion och presentation

09.15    Agenda 2030 och de globala målen
Bakgrund och syfte för Agenda 2030 och de globala målen. Genomgång av de 17 målen; innehåll, uppbyggnad och relation till varandra.

Kort om arbetet mot målen internationellt och nationellt. Nuläge, uppföljning och utveckling. Sveriges ambitionsnivå och mål, trender i lagstiftning och andra styrmedel som påverkar på verksamhetsnivå.

10.30    PAUS

10.45    Vilka är affärsmöjligheterna och hur ta sig an målen ur ett företags- och verksamhetsperspektiv
Vi går igenom sektorer och marknadsområden där de största affärspotentialerna finns. Näringslivets roll och möjligheter.

12.00    LUNCH

13.00   Globala målen ur ett företags- och verksamhetsperspektiv
Prioritering av mål och delmål för den egna verksamheten. Hur ser vi till att fokusera på det viktigaste för största nytta?

13.45 Styrning mot målen
Vi diskuterar vilken styrning som behöver utvecklas och implementeras för relevanta och prioriterade delar av globala målen.

14.30    PAUS

15.00    Redovisning och kommunikation
Fördjupad diskussion kring hur ansvar och åtagande gentemot Agenda 2030 och prioriterade mål kan integreras i hållbarhetsredovisningen. Exempel och trender. Diskussion kring fördelar och utmaningar att utgå från målen i redovisningen. 

15.30    Dialog och nätverkande för en hållbar utveckling
Samarbete, dialog och nätverkande är en förutsättning för att målen ska kunna nås. Vi tittar närmare på betydelsen av mål nr 17 och diskuterar syfte och former för utvecklad intressentdialog och partnerskap.

16.00 Wrap-up
Sammanfattning, utvärdering och avslutande frågestund

16.30 Kursen avslutas

Kursledare

Eva Vati är VD och grundare av VATI of Sweden. Ett företag som utbildar och certifierar företag till att implementera FN:s globala hållbarhetsmål för en mer hållbar värld och utveckling.

Förutom sitt operativa engagemang i hållbarhetsfrågor är Eva en uppskattad ledare och en global föreläsare. Hon har över 10 års erfarenhet om FN’s olika organisationer, marknaden och om de globala hållbarhetsmålen. Hon samarbetar med flera FN organisationer och nätverk.

Helena Lindemark är VD och grundare av Hållbar Utveckling Sverige AB. Hon  har lång erfarenhet av hållbarhetsarbete och utbildning inom hållbar utveckling. Hon har jobbat internationellt under många år, på FN, Sida, EU mm. De senaste åren har hon framförallt fokuserat på de globala målen och att öka takten i genomförandet av målen och klimatavtalet. Hon anlitas tom talare och utbildare både i Sverige och internationellt. 

Välkommen till en heldag den 4/9 där vi inspireras till att fatta modet att våga driva utvecklingen!

OBS! Sista anmälningsdag 30/8! Begränsat antal platser!

Boka din plats