Våra tjänster

ARBETA SMARTARE MED HÅLLBARHET!

Stärk er konkurrenskraft och bli en mer attraktiv arbetsgivare

VÅRA TJÄNSTER

En hållbar, välmående och lönsam organisation – Vad är viktigast för er verksamhet?

 • Workshop där vi hjälper vi er att hitta de viktigaste aspekterna för just er verksamhet.
 • Tidsåtgång: 2 – 4 timmar

FNs globala hållbarhetsmål 

 • Utbildning och workshop – Vilka mål kopplar till er verksamhet?
 • Skapa er egen vision för att uppnå målen! – Exempel från Almedalen 2016

Hållbarhetspyramiden – workshop 1 – 3 dagar (går utmärkt att dela upp i kortare sessioner)

 • Workshop för innovation, strategi och handling
 • En workshop som engagerar och genererar nya idéer för en hållbar utveckling av hela organisationen eller projekt
 • Pyramiden byggs i fem nivåer och de fyra sidorna i pyramiden står för: NaturEkonomiSamhälle och Välmående.

Öka konkurrenskraften med vår benchmarkstudie

 • Ni får strategisk insikt om hur ni ligger till jämfört med konkurrenter och med en idealbild av en hållbar organisation
 • Ger utmärkt input till er hållbarhetsredovisning och idéer till vad ni kan fokusera på för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet

Hållbarhetsredovisning

 • Hållbarhetsredovisning enligt GRI G4

Hållbarhet i leverantörskedjan

 • Sustainable Supply Chain Management

Coaching för hållbar utveckling

 • Individuell coaching och stöd i hållbarhetsarbetet
 • Team-coaching
 • Visionsworkshop – backcasting

Cirkulär ekonomi och finansiella fokusområden

 • Vi hjälper er att komma igång med att integrera cirkulär ekonomi i er affärsmodell
 • Synliggöra lönsamhet och koppla hållbarhetsarbetet närmare den ekonomiska rapporteringen
 • Öka tillgänglighet och etablering av grön finansiering
 • Värdeskapande placeringsanalys och stöd för omallokering
 • Identifiera företagets hållbarhetsexponering (risk)
 • Nå målen – faktisk implementering, hållbarhetscoaching

Förändringsledning och projektledning och -planering
Vi har omfattande erfarenhet av ”change management” och projektledning med fokus på hållbar utveckling. Kontakta oss för mer information.

Logical Framework Approach (LFA) – Deltagande workshop för utveckling av projekt och program. Vi erbjuder även utbildning i utbildning i metoden.

Hållbar organisation
Helhetslösning – där hållbarhet integreras i hela organisationen
Vi hjälper er att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet, med engagerade medarbetare, nöjdare kunder och bättre ekonomi. – Ett företag/organisation som också bidrar till ett mer hållbart samhälle och en mer hållbar miljö.
Våra verktyg och metoder hjälper er att integrera strategiskt viktiga aspekter för hållbar utveckling relaterade till situationen för just ert företag eller organisation.

Vi hjälper er med att:

 • Skapa ett integrerat och holistisk synsätt för hållbar utveckling
 • Motivera och engagera medarbetarna
 • Stärka samarbete och ”vi-känsla” inom organisationen
 • Öka kundnöjdheten och lönsamheten
 • Hitta hållbara innovativa lösningar
 • Stärka varumärket

UTBILDNINGAR

Företagsanpassade utbildningar:

 • Stärk ditt företag med hållbarhet! På bara en halvdag ger dig konkreta verktyg för att lyfta din verksamhet genom att integrera hållbarhet i kärnverksamheten!

 • Vi genomför företagsanpassade utbildningar i samtliga våra verktyg och Kontakta oss för offert

TIDIGARE EVENTS

Här kan du läs mer om workshopen och ta del av filmer och foton. Du kan också ladda ner vår flyer för workshopen.

 • Hållbart Ledarskap – Konferens och Workshop i samarbete med GreenTime, 4-5 april 2016 på Yasuragi. Läs mer här.