2022 Initiative

VI VILL ÖKA TAKTEN I ARBETET MED AGENDA 2030

Antagandet av FNs globala hållbarhetsmål av 193 länder innebär en fantastisk möjlighet för oss att ställa om till ett hållbart samhälle. Alla de 17 målen hänger samman, så för att lyckas behövs ett holistiskt synsätt och systemtänk. 

Med ett kortare perspektiv kan vi skapa ökad handlingskraft nu. 2022 Initiativet är en unik möjlighet:

  • Stockholmskonferensen +50 (Världens första FN-konferens om hållbar utveckling) och UN Environment (UNEP) 50 år
  • Halvvägs till 2030 sedan Agenda 2030 och Parisavtalet
  • Vi kan komma lång redan till 2022 – med dagens lösningar, så varför vänta?
  • Sverige ligger 1:a och skulle kunna nå målen enligt FNs SDG-index redan till 2022.

Läs mer på 2022 Initiative Foundation’s hemsida.

Hållbarhet och lönsamhet hänger ihop. En omställning till hållbara affärsmodeller och ett hållbart samhälle är dessutom nödvändig för mänsklighetens välmående och framtida överlevnad. Det börjar fler och fler inse, men omställningen går för långsamt. Vi behöver agera NU.

Vi vill öka takten på hållbarhetsarbetet i Sverige och globalt och skapa en kraftsamling där så många som möjligt samarbetar mot en konkret vision och målbild till 2022 – halvvägs till 2030 sedan världens ledare beslutade om målen och klimatavtalet 2015.

Varumärket Sverige har ett bra utgångsläge och ses ofta som ett föredöme inom hållbar utveckling. Nu är hållbarhet “inne”, konkurrensen ökar från andra länder och Sverige har börjat halka ner på topplistan.

Det vill vi ändra på genom att stötta företag och organisationer att öka takten genom positiva drivkrafter och ett helhetstänk.

År 2022 är det 50 år sedan Stockholmskonferensen, den första stora internationella mötet om hållbarhet. Om vi i Sverige lyckas komma en bra bit på vägen mot ett hållbart samhälle till år 2022 kan vi med stolthet arrangera ”Stockholmskonferensen +50”. På köpet får vi bland annat:

  • förbättrad ekonomi med stärkt konkurrenskraft och varumärke
  • ökat välmående
  • en friskare miljö och minskad klimatpåverkan och
  • ett bättre fungerande samhälle

Initiativet lanserades på ett mycket lyckat event den 26 oktober 2017 i Stockholm. Klicka här för att ladda ner programmet..

2018 bildades Insamlingsstiftelsen 2022 Initiative Foundation. Läs mer och bidra till genomförandet på www.2022initiative.org.

Tillsammans blir vi starkare. 

Hitta lösningar på de globala målen kopplad till er verksamhet

Vilka av de globala målen är viktiga för din organisation? Hur kan ni integrera arbetet i kärnverksamheten på bästa sätt? Hur ser din organisation och samhället ut när vi har uppnått alla de globala målen – redan 2022? Det är några av frågorna vi kan hjälpa er att komma vidare med genom workshops och utbildningar. Hör av er redan idag till helena.lindemark@2022initiative.se.

Den 7 juli 2016 höll vi en välbesökt och uppskattad workshop i Almedalen på temat ”Can a positive vision help us achieve sustainability faster?”. Vi kommer gärna till er och kör en visionsworkshop! Omfattning: 1.5 timme till en heldag. Mer info och inspiration finns här.

Läs mer på 2022 Initiativets hemsida där du också kan välja att gå med i initiativet. Kontakta oss på info@hallbart.nu eller 076-555 74 50 för en kostnadsfri diskussion och rådgivning om vad din organisation kan göra! 

[contact-form-7 404 "Hittades inte"]